image_pdfimage_print

Organizacija rada

 

U Domu su zaposlene dvije socijalne radnice, od kojih jedna obavlja i funkciju ravnatelja, i psiholog.

 

Specifične aktivnosti socijalnog radnika u Domu odnose se na:

prijem i otpust korisnika, prehranu, opservacija s dijagnostikom, prilagodba korisnika na život u Ustanovi, savjetovanje i pomaganje u svakodnevnom funkcioniranju korisnika, pružanje pomoći i podrške korisnicama pri pronalasku zaposlenja, organiziranje slobodnog vremena korisnika, radno-okupacijske aktivnosti, praćenje općeg zdravstvenog stanja korisnika i organiziranje zdravstvenih usluga, pravno savjetovanje i podrška, organiziranje održavanja čistoće prostora i uređenja okoliša, komunikacija sa Centrima za socijalnu skrb, policijom, sudovima, odgojno-obrazovnim i drugim institucijama.

 

Psiholog sudjeluje u prijemu i otpustu korisnika, prati razdoblje adaptacije (opservacija, suport i pružanje pomoći), radi na psihološkom osnaživanju korisnika, provodi psihološku procjenu, savjetovanje i tretman , organizira radionice i surađuje sa srodnim ustanovama te drugim institucijama i službama.

 

Socijalne radnice i psihologinja dostupne su 24 sata na dan putem službenog mobitela!

 

Tko smo?

 

Što pružamo?

 

Tko su naši korisnici?

 

Call Now Button