image_pdfimage_print

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

VODITELJ ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“

OIB: 61145287412

ADRESA: p.p. 80, 42 000 VARAŽDIN

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: Petra Vargek

Kontakt: p.p. 80, 42 000 Varaždin, n.p. Službenika za zaštitu osobnih podataka

e-mail: www.utociste-sveti-nikola.hr

Obrazac – Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika na pristup osobnim podacima


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Pravo na pristup informacijama


Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15) Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ omogućuje pristup informacijama koje posjeduje ili nadzire kao tijelo javne vlasti (prema definiciji pojma „javne vlasti“ iz Zakona o pravu na pristup informacijama). Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.


Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:
 Pisanim putem
 Na poštansku adresu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti
Nikola“, p.p. 80, 42 000 Varaždin
 Putem elektroničke pošte: sv.nikola.varazdin@gmail.com
 Usmenim putem
 Telefonom na sljedeći broj: 042/234-050, utorkom od 12:00-13:00 sati

Službenica za informiranje: Petra Vargek, mag.psihologije
Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Call Now Button