Popis i linkovi na postojeće web stranice skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja

 

 

Autonomna ženska kuća Zagreb – Zagreb


Caritas biskupije Šibenik – prihvatilište za zlostavljane žene i majke s djecom – Šibenik –
E-mail: caritas-biskupije-sibenik(at)si.t-com.hr


Caritas Nadbiskupije SplitSklonište za žene i djecu – Split


Caritas dubrovačke biskupije – prihvatilište za žrtve nasilja u obitelji – Dubrovnik


Caritas Zagrebačke nadbiskupije – Zagreb


Centar za žene Adela – Sisak


Dom za žrtve obiteljskog nasilja “Sigurna kuća” – Čakovec


Duga Zagreb, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja – Zagreb


Sigurna kuća Istra – Pula


Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije – Vukovar


Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku – Osijek


Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja – Rijeka


Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava – Slavonski Brod


Udruga “Duga” – Zadar


Udruga za zaštitu obitelji U.Z.O.R. – Rijeka


Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja “Iris” – Bjelovar


Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji – Zagreb


Ženska grupa Korak Karlovac – Karlovac

Call Now Button