image_pdfimage_print

Što pružamo?

 

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15) Dom pruža uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja.

 

Navedena usluga uključuje uslugu smještaja (stanovanje i prehrana) te uslugu savjetovanja i pomaganja korisnicima smještaja (socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i njegu, opće savjetovanje i pomaganje, pravno savjetovanje i pomaganje).

 

Tko smo?

 

Tko su naši korisnici?

 

Organizacija rada

 

Call Now Button