Dokumenti

Statut 

Financijsko izvješće o radu Doma za 2017. godinu

Financijsko izvješće o radu Doma za 2017.godinu – dodatak

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće o radu Doma za 2018. godinu

Financijsko izvješće o radu Doma za 2018.godinu – dodatak

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće o radu Doma za 2019. godinu

Financijsko izvješće o radu Doma za 2019.godinu – dodatak

Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinugodizvještaj2021 (1)

Financijsko izvješće o radu Doma od 01.siječnja do 30.lipnja 2020. godine

Plan nabave za 2021.godinu

Financijsko izvješće o radu Doma za 2020.godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2020.godinu

Financijsko izvješće o radu Doma za 2021.godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021.godinu

Plan nabave Doma za 2022. godinu

Statut 2023.

Obrasci_financijskih_izvjestaja 01.01.-31.12.2022.

Bilješke DOM bilješke uz financijsko izvješće

Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika